مهندس امیر محمودزاده

پر رتبه ترین مدرس ریاضی کنکور

موسس مدرسه و آموزشگاه نگرش شیراز 

مهندس امیر محمودزاده

پر رتبه ترین مدرس ریاضی کنکور

موسس مدرسه و آموزشگاه نگرش شیراز 

آموزش از ما هدیه بگیرید

دوره های دوازدهم

حرفه ای تست ریاضی بزن

دوره های یازدهم

حرفه ای تست ریاضی بزن

دوره های دهم

حرفه ای تست ریاضی بزن

سایر خدمات

انفجار آینده شغلی و تحصیلی شما

×
واتساپ
اینستاگرام
پشتیبانی در پیام رسان ها