پکیج برنزی هندسه گسسته جامع

دوره در یک نگاه 🎙️نام مدرس: سیدامیر محمودزاده⏳تاریخ شروع دوره: تابستان ۱۴۰۱ 📍در این دوره…