دانلود مجموعه سوالات قلم چی سال 96-97


سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی 27 مرحله از آزمونهای قلمچی در سال تحصیلی 96-97 در ادامه مطلب آورده شده است. این آزمونها برای مقاطع و رشته های تحصیلی ریاضی و تجربی، و به صورت رایگان جهت دانلود شما قرار گرفته است.


     آزمون 1 تیر 97 (جامع سوم)

     آزمون 11 خرداد 97 (جامع دوم)

     آزمون 4 خرداد 97 (جامع اول)

     آزمون 28 اردیبهشت 97

     آزمون 21 اردیبهشت 97

     آزمون 14 اردیبهشت 97

     آزمون 31 فروردین 97

     آزمون 17 فروردین 97

     آزمون 7 فروردین 97

     آزمون 18 اسفند 96

     آزمون 4 اسفند 96

     آزمون 20 بهمن 96

     آزمون 6 بهمن 96

     آزمون 22 دی 96

     آزمون 1 دی 96

     آزمون 17 آذر 96

     آزمون 3 آذر 96

     آزمون 19 آبان 96

     آزمون 5 آبان 96

     آزمون 21 مهر 96

     آزمون 7 مهر 96

     آزمون 24 شهریور 96

     آزمون 17 شهریور 96

     آزمون 3 شهریور 96

     آزمون 20 مرداد 96

     آزمون 6 مرداد 96

    آزمون 23 تیر 96


دانلود مجموعه سوالات قلم چی سال 96-97

شروع دوره جدید کلاس های مهندس محمودزاده

ثبت نام دوره جدید آموزشی ریاضی مهندی محمودزاده از تاریخ 15 تیرماه برگزار میگردد.