رتبه های برتر کنکور سراسری

رتبه های برتر کنکور سراسری 1397

رتبه های برتر تک رقمی ها ، دو رقمی ،سه رقمی(رشته ریاضی و تجربی)

رتبه های برتر کنکور سراسری 1396

رتبه های برتر تک رقمی ها ، دو رقمی ،سه رقمی(رشته ریاضی و تجربی)

شروع دوره جدید کلاس های مهندس محمودزاده

ثبت نام دوره جدید آموزشی ریاضی مهندی محمودزاده از تاریخ 15 تیرماه برگزار میگردد.